CN

About

Directors

Position: Home -> About -> Directors

Directors

Hits:Date:February 27, 2023

Zhai Wei

Dean

Emailzhaiwei322@nwpu.edu.cn

Chao Xiaorong

Secretary of the Party Committee

Emailchaoxiaorong@nwpu.edu.cn

Wang Zhouhang

Deputy Secretary of the Party Committee

Emailwzh@nwpu.edu.cn

Yin Jianbo

Vice President

Emailjbyin@nwpu.edu.cn

Hou Quanwen

Vice President

Emailhqw1983@nwpu.edu.cn

Yan Na

Assistant Dean

Emailyanna@nwpu.edu.cn

Song Kun

Assistant Dean

Emailsongkun@nwpu.edu.cn

Zheng Jianbang

Union Chairman

Emailzhengjianbang@nwpu.edu.cn